ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje považujeme za citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme.

Na této stránce naleznete informace, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Vaše případné dotazy a připomínky rádi zodpovíme na gdpr@eleven.cz.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ELEVEN sportswear s.r.o.

Janovská 2

Jablonec nad Nisou

466 04

 

IČO 01768468

DIČ CZ01768468

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

• vyřízení objednávky

• vyřízení reklamace

• zodpovězení vašich dotazů přes kontaktní formulář

• nabídku našeho zboží a služeb

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Pro účely prodeje zboží na e-shopu zpracováváme jen nezbytně nutné údaje.

 

• Jméno, příjmení

• Adresa

• Fakturační adresa

• Telefonní číslo

• E-mailová adresa

• Ip adresa

 

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud třetím stranám vůbec nějaké údaje sdělujeme, jedná se o údaje v co nejmenším a nejnutnějším rozsahu. Toto se týká přepravních služeb, kterým předáváme informace nutné pro doručení vámi zakoupeného zboží.

 

Pro zkvalitňování služeb, měření návštěvnosti a online reklamu používáme nástroje třetích stran. Těm nepředáváme žádné osobní údaje.

 

Název Země Účel zpracování

Geis Parcel CZ s.r.o., CZ, přeprava zásilek

Česká pošta, s.p., přeprava zásilek

United Parcel Service Czech Republic s.r.o. , CZ, přeprava zásilek

 

Google Inc., US, analýza návštěvnosti, měření výkonu prodejních kanálů, on-line reklama

Seznam.cz, a.s., CZ, měření výkonu prodejních kanálů, on-line reklama

Google, US, měření výkonu prodejních kanálů, on-line reklama

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou nám ukládají zákony.

 

Objednávky a faktury po dobu 10 let od konce zdaňovacího období,

ve kterém byl daňový doklad vystaven

Vyřízení reklamace Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení

Dotaz z kontaktního centra Nejdéle 60 dnů od zodpovězení dotazu

Cílená nabídka zboží a služeb Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Marketingové akce Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

COOKIES

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, aby bylo možné vložit zboží do košíku a zpracovat vaši objednávku a dále abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a bylo je možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

 

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné vložit zboží na našem e-shopu do košíku a provést nákup, lze stránky jen prohlížet. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:

 

• Firefox

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

• Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

• Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

• Safari

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

 

SOUBORY COOKIES PRO ON-LINE REKLAMU

Naše společnost shromažďuje informace o vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy některých našich výrobků. Věříme, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům.

GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde:https://support.google.com/analytics/answer/6004245

VAŠE PRÁVA

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás obrátit, pokud budete potřebovat:

 

• získat opis vašich osobních údajů – kontaktujte nás prosím a my vám pošleme informaci o tom, jaká data o vás máme,

• opravit vaše osobní údaje – osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali), případně nám prosím sdělte, jaké údaje máme špatně a my zajistíme opravu,

• vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, kontaktujte nás prosím,

• omezit zpracování vašich osobních údajů - pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím,

• odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte nás prosím.

• vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu týká se námitka i profilování. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím.

• podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/ můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem

 

Kontaktujte nás na: gdpr@eleven.cz

 

PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

Na našich stránkách ani v kampaních nepoužíváme profilování ani automatizované zpracování vašich osobních údajů.

 

ODKAZY NA LEGISLATIVU

 

• NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

https://www.uoou.cz/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-od-6-rijna-2016/ds-3109/p1=3109

• Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

https://www.uoou.cz/zakon-c-480-2004-sb-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti/ds-1497/p1=1497